Skip to main content

Veien til
sirkulær plast

En Norsk, sirkulær plastøkonomi med lave klimagassutslipp

En lavutslippssirkulær plastøkonomi i Norge er innen rekkevidde

Verden står overfor en kritisk utfordring med plastforurensning, og Norge har ambisjon om å fortsette å være en frontløper når det gjelder å møte denne utfordringen.

OVERSIKT

Achieving Circularity-studien skisserer dagens forbruk av plast i 7 store sektorer, og dekker ~80 % av norsk plastforbruk (for tiden ~78 % lineært). Den søker en “Ledestjerne” for de mest ambisiøse nivåene for reduksjon av sirkularitet og klimagassutslipp (GHG) som realistisk kan oppnås med det norske plastsystemet.

Norge er det første landet som gransker et så omfattende omfang av plastsektorer, noe som gjør dette til et av de mest helhetlige synene på et nasjonalt plastsystem som noen gang er presentert.

OM

Veien til sirkulær plast bygger på ‘Breaking the Plastic Wave’-studien; bestående av 3 rapporter om ‘Engangsplast‘, ‘Plast med lang levetid‘ og ‘Synteserapport‘ (Sammendrag) som beskriver en vei for å akselerere en overgang mot en sirkulær plastøkonomi med lavt utslipp og null avfall i Norge innen 2040.

UTFØRT AV:

PÅ VEGNE AV:

MED STØTTE FRA:

RESSURSER:

CONTACT:

Vi vil gjerne diskutere eller presentere innsikten fra “Veien til sirkulær plastor” -studiene mer detaljert. Ta kontakt med teamet på [email protected]

Momentum bygger seg opp

Synteserapport

(Sammendrag)

En lavutslippssirkulær plastøkonomi i Norge er innen rekkevidde. Totalt sett kan 70% sirkularitet oppnås, mens klimagassene reduseres med 75%.

Sirkularitet er den raskeste, mest effektive og mest pålitelige måten å redusere klimagassutslippene fra det norske plastsystemet. Utforsk de 7 kritiske innsiktene…

Sirkulære strategier mot et null-avfall, sirkulært system

Veien til sirkulær plast

Engangsplast

Null-avfall sirkulære plastøkonomi-visjonen er en visjon som designer avfall og forurensning, eliminerer unødvendig produksjon og forbruk, beholder produkter og materialer i økonomien, og trygt samler inn og kaster avfall som ikke kan behandles økonomisk.

Dette stopper permanent plastforurensning, øker materialets sirkularitet og reduserer klimagassutslipp. Utforsk skreddersydde strategier for Emballasje – og Husholdningsartikler -sektorene…

Circular strategies towards a low-emissions, circular system

Veien til sirkulær plast

Plast med lang levetid

Effektive måter å omstille de holdbare plastsektorene for å oppnå sirkularitetsnivåer på 77%, samtidig som klimagassutslippene reduseres med 90%. De neste 3-5 årene er kritiske fordi de strategiske beslutningene Norge tar i dag vil bestemme hastigheten og retningen på denne overgangen i flere tiår fremover.

Utforsk skreddersydde strategier for Bygg og anlegg, Tekstil, EE, Bil, Fiskeri og Akvakultur

PRØV PLASTSIMULATOR

De Plastsimulator er et verktøy utviklet for å la deg lage og teste personlige endringsscenarier, og forstå virkningen av ulike kombinasjoner av intervensjoner i hele verdikjeden for plast.

Utvalgte Figur

DET STORE BILDET

(Engangsplast og Plast med lang levetid)
Plast har blitt uunnværlig for veksten i de syv sektorene, men dette har kostet mye

I dag er bruken av plast på tvers av de syv sektorene (Emballasje, Husholdningsartikler, Bygg og anlegg, Tekstil , EE, Bil, Fiskeri og Akvakultur)

veldig lineær…

22

Gjenbrukes eller Resirkuleres

x

90

Fossilbasert jomfruelig råstoff

og utslipp av klimagasser

70

Forbrennes

x

7

av samlede Norske utslipp*

…og hvis ingenting endres, vil konsekvensene bli verre innen 2040**:

57

Avfalls produksjon

34

Bruk avi jomfruelig råstoff i produksjonen

60

Forbrenning

21%

Klimagass-utslipp

70% Sirkularitet kan oppnås under et systemendrings netto null-scenario…

…samtidig som miljøpåvirkningene reduseres og samfunnskostnadene begrenses**

*totale livsløpsutslipp knyttet til bruk av plast i Norge på tvers av de syv sektorene delt på totale norske utslipp.
**vs 2020.
***Total kostnad per tonn årlig etterspørsel etter plastens funksjoner.​​

Last ned en delbar versjon av denne infografikken

Videre lesning

Denne studien er en del av “Breaking the Plastic Wave” serien

Latest Publications

Browse the latest system change publications from Systemiq